4 ORDU. 4 MODALITATE

 1. Elkartasun erreleboa 100×100 metro.
 2. Familiak: kale bat euren umeekin parte hartu nahi duten familientzat. Igerilari bakoitzak gutxienez 25 metro bete beharko du.
 3. Igeri egite jarraitua: kale bitan eta 4 orduz burutuko da. Erronka 200 km egitea da. Parte hartzaile bakoitzak zenbat metro egin duen esango du.
 4. 0 kalea: Igeri egin gabe zure diru-ekarpena egin.

IZEN-EMATEA: 10€

 1. Formulario hau bete.
 2. 10€ sartu zure izenean Medicus Mundi-ren Laboral Kutxa ES95 3035 0064 25 0640073228 kontuan.
 3. Bidali ezazu ordainketaren frogagiria elkartasuna@urbasquepeople.eus helbidera.
 4. Igeriketaren egunean ere, Faduran bertan egin dezakezue izen-ematea.


4 HORAS. 4 MODALIDADES

 1. Relevo solidario 100×100 metros.
 2. Familias: una calle para las familias que deseen tomar parte junto a los más pequeños. Cada participante deberá ser capaz de nadar 25 metros.
 3. Nado continuo: se llevará a cabo en dos calles durante 4 horas con el objetivo de alcanzar los 200 km. Cada participante informará de los metros que haya hecho.
 4. Calle 0: Puedes aportar tu donación sin nadar.

INSCRIPCIÓN: 10€

 1. Rellena el siguiente formulario.
 2. Ingresa 10€ a tu nombre en la cuenta de Medicusmundi Bizkaia: Laboral Kutxa ES95 3035 0064 25 0640073228.
 3. Envía el resguardo de pago a la dirección elkartasuna@urbasquepeople.eus
 4. Será posible inscribirse el mismo día de la prueba en Fadura.

 


Logos